Maarten Nijman

Maarten Nijman

Our New Economy

Our New Economy

IMG_8853.JPG

Transitionmaker. Improver (Lean Six Sigma MasterBlackBelt).

Transitie aanjager. Verbeterman (Lean Six Sigma MasterBlackBelt).

linkedin-round.png
DOWNLOAD BIO

Als directeur bij Our New Economy is Maarten Nijman continu bezig met het veranderen van ons denken over economie, naar een rechtvaardige samenleving op een levende planeet.

Wat willen wij voor een samenleving? Wat is de essentie van jouw bedrijf of organisatie? En wie wil je zijn als mens? Hoe breng je deze drie aspecten in één lijn en zorg je voor een duurzame inrichting?

Sinds 2007 is Maarten Nijman bezig om waarde te leveren aan organisaties, voor mensen die willen veranderen om te verbeteren en die bereid zijn verder kijken dan de aandeelhouders-vergadering van volgend jaar.

De stap naar nieuwe businessmodellen, integratie naast competitie en de Wellbeing Economy is heel klein en Maarten verenigt het graag in zijn denken en aanpak.

“Verbeteren vraagt een creatieve, analytische én resultaatgerichte aanpak. Dit combineer ik in mijn jarenlange ervaring met een gezonde dosis humor, positief denken en doorzettingskracht. Veranderen heeft tot doel: een vitale organisatie en een samenleving die draait om welzijn en niet om welvaart. Een Vitale organisatie ontstaat als klanten tevreden zijn, processen optimaal zijn ingericht en medewerkers in een flow kunnen werken. Welzijn ontstaat als we ons als samenleving richten op wat er werkelijk toe doet. De rest is ballast - letterlijk - en haalt ons naar beneden.”

Er is veel voor nodig om dit alles voor elkaar te krijgen. Op de volgende vijf punten draagt Maarten Nijman bij:

1. Het ontwikkelen van mensen centraal stellen: zonder kennis en inzicht beweegt niemand.
2. De organisatie laten handelen vanuit een duurzame visie, niet managen voor korte termijn winst.
3. Verbetering in de praktijk. “Verandering gebeurt niet op de tekentafel, dus ik zit met mijn handen in de aarde - zelfs letterlijk.”
4. Verbetering laten ontstaan met doorvragen en de oorzaken van problemen aanpakken.
5. Compassie de aanjager maken van passie. Maarten werkt graag daar waar iedereen plezier in z'n werk heeft!

What is the essence of your organisation? And what kind of person do you want to be? What kind of society would we like to see? And how to combine these three dimensions (person, organisation and society) in one picture and discover sustainable solutions?

From 2007, I have been delivering value to organisations, for people who want to change in order to improve. People who are willing to look beyond next year’s shareholder meeting. From there it is a small step to new business models and purpose economy. This is where I come in.

Creativity together with my analytic and result driven approach are my main tools to improve organisations and processes. Years of experience combined with a good sense of humour, a positive spirit and perseverance.

I think the objective of change is to reach a ‘vital environment’. Vitality requires a setting in which citizens are satisfied, processes are optimised and people can work in flow. In short: everything thrives.

To reach a vital environment we need:
Development of people - without knowledge and insight, no one will move;
Act from a sustainable perspective – do not manage for short term profit;
Change is not happening on the drawing board – we need to get our hands dirty (sometimes literally);
Change happens when you find and solve root causes of the problems;
Compassion is the supercharger of passion and I love working in a setting where everyone likes his/her job (and who doesn’t?);