Dick-Jan Abbringh

Dick-Jan Abbringh

Purpose

Purpose

IMG_8853.JPG

Creating concepts / for more Purpose / that benefit people

Creating concepts / for more Purpose / that benefit people

linkedin-round.png

Purpose is een groep gepassioneerde professionals: strategen, onderzoekers en ontwerpers met de overtuiging dat het anders kan. We werken altijd vanuit onze leidende principes. We luisteren goed naar onze klanten, maar hebben ook een eigen visie op maatschappelijke vraagstukken. We nemen daarom regelmatig het initiatief voor nieuwe trajecten. Alles met het doel om welzijn, welvaart en gezondheid in de huiskamer te verbeteren.

Samen werken aan maatschappelijke vraagstukken
Het verbeteren van kwaliteit van leven of het verbeteren van de kwaliteit van het bedrijfsleven. Daarvoor komen wij ons bed uit! Positieve impact hebben op de fysieke, financiële en mentale gezondheid van Nederland. Want dit vormt de basis van ons bestaan. Positieve impact realiseren wij nooit alleen. Dit bereik je door krachten te bundelen. Wij werken dan ook intensief samen met veel verschillende publieke en private partijen. De onderwerpen waar wij iedere dag met hart en ziel aan werken sluiten aan bij een aantal Sustainable Development Goals van de United Nations.

SDG1) Geen armoede en schulden
Een einde maken aan armoede, overal en in al zijn vormen

SDG 3) Goede fysieke en mentale gezondheid
Zorg voor een gezond leven en bevorder welzijn voor alle leeftijden

SDG 8) Goede banen en goede economie
Bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame econimische groei & fatsoenlijk werk voor iedereen

SDG 17) Partnerships voor de doelstellingen
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Every day Dick-Jan Abbringh is dedicated to develop new concepts that really help people. These people can be patients, people with debt problems or elderly people. Very often people who have difficulty to participate in modern society. This way his energy and creative thinking can have a positive impact on society in general and for people in particular.

With their committed and professional team, Purpose develops new and innovative concepts to improve financial and physical health. At Purpose we have an informal and committed culture dedicated to quality. This is why clients like to work with us. The work is demanding, but it feels great to be part of the team. At the same time we use innovative methods, like action research, lean startup, benchmarking and customer journeys. Everything necessary to develop innovative concepts.

In his private life, Dick-Jan loves to cook for friends and family. Although his three kids don’t always appreciate this;-) Three times a week he trains with a personal trainer to stay fit. This is important in a business professional and social life. And every Sunday he plays field hockey with his team.