Ben Venneman

Onderboven

Adviseur | Trainer | Coach | Netwerker | Innovatief | Creatief | Flexibel en vasthoudend | Samenbindend | met diepe wortels in zorg en welzijn (psychiatrie)

linkedin-round.png

Ben Venneman staat op voor sociale rechtvaardigheid, een menswaardige en inclusieve samenleving. Heeft een diep vertrouwen in alles wat een mens – binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen - zelf kan.

Ben's ontdekkingen op zijn professionele en persoonlijke levenspad:

- relaties zijn een blijvende spiegel voor zelfbegrip;
- dat hij het meeste leert van mensen die zijn tegenpool zijn;
- hoe ingewikkeld het is om zorgvuldig om te gaan met mijn giftige en voedende manier
van reageren;
- de ander ‘willen veranderen’ gebaseerd is op zijn gevoel van controle, en als het zich
voordoet hij nog weinig weet ‘wat hij zelf wil’;
- hij goed gedijt als hij ruimte voelt om van een idee naar een vorm te komen;
- onderwijs geven en mensen in hun ontwikkeling begeleiden een prachtig vak is;
- hij zichzelf blijft verwonderen over de kracht van mensen;
- hij in elk project, opdracht, coaching - kort, meerjaren, innovatief of eenvoudig – blijft
leren, nieuwsgierig en verwonderd kan zijn;
- dat samenwerken met de ONDERBOVEN-partners en anderen die op zijn pad komen
energie geeft, creatief maakt en onze passie prikkelt om met aandacht, liefde en
respect te blijven werken; ook al is het som tegen de stroom in.

WAT BEN VENNEMAN GRAAG DOET?

Netwerker: hij ontwikkelt en onderhoudt gemakkelijk contacten, weet de juiste mensen te vinden, beschikt over een groot netwerk van professionals van diverse pluimage en inhoud.

Innovatief: hij denkt graag buiten bestaande kaders, zoek naar ‘nieuwe’ oplossingen en trends, oriënteert zich veelvuldig in andere ‘weten’schappen (filosofie, industrieel design, sociale wetenschappen, natuurwetenschap en spirituele wetenschap).

Creatief: hij staat open voor nieuwe inzichten, doorbreekt bestaande denkkaders, ondersteunt creatieve processen.

Flexibel en vasthoudend: hij waardeert onverwachte kansen tijdens een lopend proces, houd de lange lijn vast met oog voor ‘resultaten in het proces’.

Samenbindend: hij creëert “wij-gevoel” en vertrouwen als basis voor leren, innoveren en samenwerken.

Coachen: hij loopt graag een tijdje met mensen op, het hier en nu vullen met reflectie, kracht en proeven van de essentie van het mens zijn.

Schrijven: Ben vindt het leuk om zichzelf te presenteren in woord en schrift.

Contact

New Financial Activators (powered by New Financial Forum)

Willem Vreeswijk - willem@newfinancialforum.nl

Ivo Valkenburg - ivo@ivovalkenburg.nl

Phone - +31 (0) 625110037

Correspondence: Wapendragervlinder 29

3544 DL | Utrecht | The Netherlands

BTW-nummer: NL8543.91.204.B01  

KvK-nummer 61560677

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© 2023 by New Financial Activators 

Any Questions? Let us know!