Ben Venneman

Ben Venneman

Onderboven

Onderboven

IMG_8853.JPG

Adviseur | Trainer | Coach | Netwerker | Innovatief | Creatief | Flexibel en vasthoudend | Samenbindend | met diepe wortels in zorg en welzijn (psychiatrie)

Adviseur | Trainer | Coach | Netwerker | Innovatief | Creatief | Flexibel en vasthoudend | Samenbindend | met diepe wortels in zorg en welzijn (psychiatrie)

linkedin-round.png

Ben Venneman staat op voor sociale rechtvaardigheid, een menswaardige en inclusieve samenleving. Heeft een diep vertrouwen in alles wat een mens – binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen - zelf kan.

Ben's ontdekkingen op zijn professionele en persoonlijke levenspad:

- relaties zijn een blijvende spiegel voor zelfbegrip;
- dat hij het meeste leert van mensen die zijn tegenpool zijn;
- hoe ingewikkeld het is om zorgvuldig om te gaan met mijn giftige en voedende manier
van reageren;
- de ander ‘willen veranderen’ gebaseerd is op zijn gevoel van controle, en als het zich
voordoet hij nog weinig weet ‘wat hij zelf wil’;
- hij goed gedijt als hij ruimte voelt om van een idee naar een vorm te komen;
- onderwijs geven en mensen in hun ontwikkeling begeleiden een prachtig vak is;
- hij zichzelf blijft verwonderen over de kracht van mensen;
- hij in elk project, opdracht, coaching - kort, meerjaren, innovatief of eenvoudig – blijft
leren, nieuwsgierig en verwonderd kan zijn;
- dat samenwerken met de ONDERBOVEN-partners en anderen die op zijn pad komen
energie geeft, creatief maakt en onze passie prikkelt om met aandacht, liefde en
respect te blijven werken; ook al is het som tegen de stroom in.

WAT BEN VENNEMAN GRAAG DOET?

Netwerker: hij ontwikkelt en onderhoudt gemakkelijk contacten, weet de juiste mensen te vinden, beschikt over een groot netwerk van professionals van diverse pluimage en inhoud.

Innovatief: hij denkt graag buiten bestaande kaders, zoek naar ‘nieuwe’ oplossingen en trends, oriënteert zich veelvuldig in andere ‘weten’schappen (filosofie, industrieel design, sociale wetenschappen, natuurwetenschap en spirituele wetenschap).

Creatief: hij staat open voor nieuwe inzichten, doorbreekt bestaande denkkaders, ondersteunt creatieve processen.

Flexibel en vasthoudend: hij waardeert onverwachte kansen tijdens een lopend proces, houd de lange lijn vast met oog voor ‘resultaten in het proces’.

Samenbindend: hij creëert “wij-gevoel” en vertrouwen als basis voor leren, innoveren en samenwerken.

Coachen: hij loopt graag een tijdje met mensen op, het hier en nu vullen met reflectie, kracht en proeven van de essentie van het mens zijn.

Schrijven: Ben vindt het leuk om zichzelf te presenteren in woord en schrift.

Ben Venneman staat op voor sociale rechtvaardigheid, een menswaardige en inclusieve samenleving. Heeft een diep vertrouwen in alles wat een mens – binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen - zelf kan.

Ben's ontdekkingen op zijn professionele en persoonlijke levenspad:

- relaties zijn een blijvende spiegel voor zelfbegrip;
- dat hij het meeste leert van mensen die zijn tegenpool zijn;
- hoe ingewikkeld het is om zorgvuldig om te gaan met mijn giftige en voedende manier
van reageren;
- de ander ‘willen veranderen’ gebaseerd is op zijn gevoel van controle, en als het zich
voordoet hij nog weinig weet ‘wat hij zelf wil’;
- hij goed gedijt als hij ruimte voelt om van een idee naar een vorm te komen;
- onderwijs geven en mensen in hun ontwikkeling begeleiden een prachtig vak is;
- hij zichzelf blijft verwonderen over de kracht van mensen;
- hij in elk project, opdracht, coaching - kort, meerjaren, innovatief of eenvoudig – blijft
leren, nieuwsgierig en verwonderd kan zijn;
- dat samenwerken met de ONDERBOVEN-partners en anderen die op zijn pad komen
energie geeft, creatief maakt en onze passie prikkelt om met aandacht, liefde en
respect te blijven werken; ook al is het som tegen de stroom in.

WAT BEN VENNEMAN GRAAG DOET?

Netwerker: hij ontwikkelt en onderhoudt gemakkelijk contacten, weet de juiste mensen te vinden, beschikt over een groot netwerk van professionals van diverse pluimage en inhoud.

Innovatief: hij denkt graag buiten bestaande kaders, zoek naar ‘nieuwe’ oplossingen en trends, oriënteert zich veelvuldig in andere ‘weten’schappen (filosofie, industrieel design, sociale wetenschappen, natuurwetenschap en spirituele wetenschap).

Creatief: hij staat open voor nieuwe inzichten, doorbreekt bestaande denkkaders, ondersteunt creatieve processen.

Flexibel en vasthoudend: hij waardeert onverwachte kansen tijdens een lopend proces, houd de lange lijn vast met oog voor ‘resultaten in het proces’.

Samenbindend: hij creëert “wij-gevoel” en vertrouwen als basis voor leren, innoveren en samenwerken.

Coachen: hij loopt graag een tijdje met mensen op, het hier en nu vullen met reflectie, kracht en proeven van de essentie van het mens zijn.

Schrijven: Ben vindt het leuk om zichzelf te presenteren in woord en schrift.