Search

Van Schulden naar Kansen


Francisca te Bück (links) verwezenlijkte haar droom bij Trèske Heere (rechts).

FOTO MARCHJE ANDRINGA


In haar vestigingssteden - Den Haag, Leeuwarden en Groningen - werkt AEGON samen met lokale maatschappelijke organisaties die mensen in armoede als gevolg van problematische schulden helpen om weer financieel zelfredzaam te worden. Deze organisaties ondersteunen we met financiële middelen, hulp van Aegon-vrijwilligers en het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.


AEGON heeft tot nu toe 4.218 huishoudens geholpen met hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Daarvoor hebben zich, naast lokale organisaties, 350 Aegon-vrijwilligers ingezet.


Een lokale benadering


Elke stad is uniek, en vraagt dan ook om een unieke benadering. Wat in de ene stad een succesvolle aanpak is, hoeft in de andere stad geen succes te garanderen. Daarom werkt AEGON samen met lokale maatschappelijke organisaties die weten wat er op lokaal niveau speelt, hoe de cultuur van de stad in elkaar steekt en die begrijpen wat er nodig is om mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarbij richten we ons op de wijken waar we het hardst nodig zijn. 


Deze week publiceerde de Leeuwarder Courant onder de titel "Dromen komen uit in de Dreamfabryk" een artikel over het werk van een van de samenwerkingspartners van AEGON, Trèske Heere, initiatiefnemer, oprichter en mede-oprichter van de Dreamfabryk, die volgens Heere zestig trajecten wil ondersteunen voor Leeuwarders met weinig of geen financiele armslag.